Packs by Valley Bell (history)

Forum profile
author | history

Packs 1 to 20 of 312 total

Out Run 12 songs • 719.39 KB

Chips: YM2151 SegaPCM
Developer: Sega AM2 M2
Publisher: Sega
Systems: Arcade
Composer: Hiroshi Kawaguchi Jane-Evelyn Nisperos Manabu Namiki
Pack author: Valley Bell
1844 downloads • 12149 views • released 01.01.2010 • updated 25.08.2015

Dragon Spirit 28 songs • 660.61 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Dempa
Publisher: Dempa Namco
Systems: X68000
Composer: Shinji Hosoe Toshimitsu Kawano
Pack author: 2ch-H
760 downloads • 4667 views • released 02.12.2013 • updated 19.12.2013

After Burner II 9 songs • 1.16 MB

Chips: YM2151 SegaPCM
Developer: Sega AM2
Publisher: Sega
Systems: X Board
Composer: Hiroshi Kawaguchi
Pack author: 2ch-H
1222 downloads • 6599 views • released 14.02.2012 • updated 25.08.2015

Akumajo Dracula 21 songs • 638.1 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: X68000
Composer: Hiroshi Kobayashi Keizo Nakamura Kenichi Matsubara Kinuyo Yamashita Kiyohiro Sada Konami Kukeiha Club Satoe Terashima Shin Chan Tonma Kun no Papa
Pack author: 2ch-H
1173 downloads • 5245 views • released 23.11.2013 • updated 02.12.2013

The Ninja Warriors 17 songs • 1.89 MB

Chips: YM2610B
Developer: Taito
Publisher: Taito
Systems: Arcade
Composer: Hisayoshi Ogura
Pack author: RichterEX2
965 downloads • 4058 views • released 09.05.2012 • updated 04.08.2016

Ys III: Wanderers from Ys 32 songs • 804.93 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Nihon Falcom
Publisher: Nihon Falcom
Systems: X68000
Composer: Masaaki Kawai Mieko Ishikawa Yuzo Koshiro
Pack author: 2ch-H
795 downloads • 4589 views • released 23.11.2013 • updated 07.01.2014

Super Hang-On 7 songs • 538.49 KB

Chips: YM2151 SegaPCM
Developer: Sega
Publisher: Sega
Systems: Arcade
Composer: Katsuhiro Hayashi Koichi Namiki Shigeru Ohwada
Pack author: Sonic of 8!
904 downloads • 3633 views • released 06.04.2011 • updated 22.02.2012

Burning Force 30 songs • 3.75 MB

Chips: YM2151 C140
Developer: Namco
Publisher: Namco
Systems: Namco System 2
Composer: Yoshinori Kawamoto
Pack author: 2ch-H
518 downloads • 2922 views • released 14.03.2012 • updated 01.05.2013

Night Striker 21 songs • 2.99 MB

Chips: YM2610B
Developer: Taito
Publisher: Taito
Systems: Z System
Composer: Masahiko Takaki
Pack author: Sonic of 8!
620 downloads • 2621 views • released 26.02.2013 • updated 04.08.2016

Star Trader 14 songs • 634.71 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: M.N.M Software
Publisher: Brother Kougyou Nihon Falcom
Systems: X68000
Composer: Hiroya Hatsushiba Keishi Yonao Mieko Ishikawa
Pack author: 2ch-H
354 downloads • 1865 views • released 03.09.2014 • updated 29.10.2014

Fantasy Zone II DX / 3D Fantasy Zone II W 34 songs • 325.79 KB

Chips: YM2151
Developer: Sega M2
Publisher: Sega
Systems: System 16C
Composer: Hiroshi Kawaguchi Manabu Namiki Tokuhiko Uwabo
Pack author: 2ch-H
545 downloads • 4617 views • released 08.03.2012 • updated 04.08.2016

Arcus Odyssey 32 songs • 513.33 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Wolf Team
Publisher: Wolf Team
Systems: X68000
Composer: Motoi Sakuraba
Pack author: Valley Bell
119 downloads • 853 views • released 03.01.2017 • updated 16.03.2017

Gradius II: Gofer no Yabou 24 songs • 538.45 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: X68000
Composer: Hideto Inoue Kenichi Matsubara Masahiro Ikariko Motoaki Furukawa Seiichi Fukami Shinji Tasaka
Pack author: GTheGuardian
753 downloads • 3288 views • released 21.11.2013 • updated 02.12.2013

Namachuukei 68 7 songs • 182.42 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: X68000
Composer: Yuji Takenouchi
Pack author: Delek
313 downloads • 2078 views • released 29.04.2016 • updated 23.05.2016

Garou Densetsu - Shukumei no Tatakai (Fatal Fury) 28 songs • 2.85 MB

Chips: YM2610
Developer: SNK
Publisher: SNK
Systems: Neo Geo
Composer: Shinsekai Gakkyoku Zatsugidan
Pack author: Duchemole
7 downloads • 2008 views • released 04.11.2011 • updated 10.11.2011

Final Fantasy 21 songs • 254.43 KB

Chips: AY-3-8910 YM2413
Developer: Square
Publisher: Microcabin
Systems: MSX2
Composer: Nobuo Uematsu Tadahiro Nitta
Pack author: Valley Bell
517 downloads • 2754 views • released 05.12.2010 • updated 03.12.2011

Aldynes 17 songs • 192.87 KB

Chips: HuC6280
Developer: Hudson Soft Produce
Publisher: Hudson Soft
Systems: PC Engine SuperGrafx
Composer: Keita Hoshi
Pack author: 2ch-H
187 downloads • 1290 views • released 12.06.2012 • updated 15.12.2012

The King of Fighters '94 21 songs • 3.51 MB

Chips: YM2610
Developer: SNK
Publisher: SNK
Systems: Neo Geo
Composer: Akihiro Uchida Masahiko Hataya PEARL SHIBAKICHI
Pack author: RichterEX2
675 downloads • 3044 views • released 08.02.2014 • updated 02.09.2014

Darius II 16 songs • 2.17 MB

Chips: YM2610B
Developer: Taito
Publisher: Taito
Systems: Arcade
Composer: Hisayoshi Ogura
Pack author: Sonic of 8!
553 downloads • 2647 views • released 21.03.2012 • updated 30.05.2012

Packs 1 to 20 of 312 total