Packs by Valley Bell (history)

Forum profile
author | history

Packs 1 to 20 of 306 total

Out Run 12 songs • 719.39 KB

Chips: YM2151 SegaPCM
Developer: Sega AM2 M2
Publisher: Sega
Systems: Arcade
Composer: Hiroshi Kawaguchi Jane-Evelyn Nisperos Manabu Namiki
Pack author: Valley Bell
1605 downloads • 10573 views • released 01.01.2010 • updated 25.08.2015

Dragon Spirit 28 songs • 660.61 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Dempa
Publisher: Dempa Namco
Systems: X68000
Composer: Shinji Hosoe Toshimitsu Kawano
Pack author: 2ch-H
598 downloads • 3935 views • released 02.12.2013 • updated 19.12.2013

After Burner II 9 songs • 1.16 MB

Chips: YM2151 SegaPCM
Developer: Sega AM2
Publisher: Sega
Systems: X Board
Composer: Hiroshi Kawaguchi
Pack author: 2ch-H
1038 downloads • 5832 views • released 14.02.2012 • updated 25.08.2015

Akumajo Dracula 21 songs • 638.1 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: X68000
Composer: Hiroshi Kobayashi Keizo Nakamura Kenichi Matsubara Kinuyo Yamashita Kiyohiro Sada Konami Kukeiha Club Satoe Terashima Shin Chan Tonma Kun no Papa
Pack author: 2ch-H
1028 downloads • 4682 views • released 23.11.2013 • updated 02.12.2013

Super Hang-On 7 songs • 538.49 KB

Chips: YM2151 SegaPCM
Developer: Sega
Publisher: Sega
Systems: Arcade
Composer: Katsuhiro Hayashi Koichi Namiki Shigeru Ohwada
Pack author: Sonic of 8!
764 downloads • 3232 views • released 06.04.2011 • updated 22.02.2012

The Ninja Warriors 17 songs • 1.89 MB

Chips: YM2610B
Developer: Taito
Publisher: Taito
Systems: Arcade
Composer: Hisayoshi Ogura
Pack author: RichterEX2
845 downloads • 3651 views • released 09.05.2012 • updated 04.08.2016

Burning Force 30 songs • 3.75 MB

Chips: YM2151 C140
Developer: Namco
Publisher: Namco
Systems: Namco System 2
Composer: Yoshinori Kawamoto
Pack author: 2ch-H
412 downloads • 2661 views • released 14.03.2012 • updated 01.05.2013

Ys III: Wanderers from Ys 32 songs • 804.93 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Nihon Falcom
Publisher: Nihon Falcom
Systems: X68000
Composer: Masaaki Kawai Mieko Ishikawa Yuzo Koshiro
Pack author: 2ch-H
686 downloads • 4116 views • released 23.11.2013 • updated 07.01.2014

Fantasy Zone II DX / 3D Fantasy Zone II W 34 songs • 325.79 KB

Chips: YM2151
Developer: Sega M2
Publisher: Sega
Systems: System 16C
Composer: Hiroshi Kawaguchi Manabu Namiki Tokuhiko Uwabo
Pack author: 2ch-H
468 downloads • 4279 views • released 08.03.2012 • updated 04.08.2016

Namachuukei 68 7 songs • 182.42 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: X68000
Composer: Yuji Takenouchi
Pack author: Delek
272 downloads • 1778 views • released 29.04.2016 • updated 23.05.2016

Night Striker 21 songs • 2.99 MB

Chips: YM2610B
Developer: Taito
Publisher: Taito
Systems: Z System
Composer: Masahiko Takaki
Pack author: Sonic of 8!
557 downloads • 2357 views • released 26.02.2013 • updated 04.08.2016

The King of Fighters '94 21 songs • 3.51 MB

Chips: YM2610
Developer: SNK
Publisher: SNK
Systems: Neo Geo
Composer: Akihiro Uchida Masahiko Hataya PEARL SHIBAKICHI
Pack author: RichterEX2
542 downloads • 2760 views • released 08.02.2014 • updated 02.09.2014

Gradius II: Gofer no Yabou 24 songs • 538.45 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: X68000
Composer: Hideto Inoue Kenichi Matsubara Masahiro Ikariko Motoaki Furukawa Seiichi Fukami Shinji Tasaka
Pack author: GTheGuardian
643 downloads • 2912 views • released 21.11.2013 • updated 02.12.2013

Garou Densetsu - Shukumei no Tatakai (Fatal Fury) 28 songs • 2.85 MB

Chips: YM2610
Developer: SNK
Publisher: SNK
Systems: Neo Geo
Composer: Shinsekai Gakkyoku Zatsugidan
Pack author: Duchemole
7 downloads • 1790 views • released 04.11.2011 • updated 10.11.2011

Hishouzame Flying Shark 9 songs • 146.78 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Toaplan
Publisher: Kaneko
Systems: X68000
Composer: Masahiro Yuge Tatsuya Uemura
Pack author: bmos
62 downloads • 851 views • released 26.09.2016 • updated 16.03.2017

Red Alarm 17 songs • 284.61 KB

Chips: VSU-VUE
Developer: T&E Soft
Publisher: Nintendo
Systems: Virtual Boy
Composer: Ken Kojiima
Pack author: bmos
263 downloads • 1024 views • released 31.03.2016 • updated 05.09.2016

Jack Bros. (U) / Jack Bros. no Meiro de Hiihoo! (J) 30 songs • 263.51 KB

Chips: VSU-VUE
Developer: Atlus
Publisher: Atlus
Systems: Virtual Boy
Composer: Hiroyuki Yanada
Pack author: bmos
262 downloads • 1297 views • released 18.02.2016 • updated 05.09.2016

Telenet Music Box 175 songs • 2.28 MB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Telenet Japan
Publisher: Telenet Japan
Systems: X68000
Composer: Masahiro Kajihara Nobuhito Koise Shinobu Ogawa Tenpei Sato Yujiroh
Pack author: 2ch-H
408 downloads • 2172 views • released 17.04.2014 • updated 15.08.2014

Star Trader 14 songs • 634.71 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: M.N.M Software
Publisher: Brother Kougyou Nihon Falcom
Systems: X68000
Composer: Hiroya Hatsushiba Keishi Yonao Mieko Ishikawa
Pack author: 2ch-H
285 downloads • 1598 views • released 03.09.2014 • updated 29.10.2014

Arcus Odyssey 32 songs • 513.33 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Wolf Team
Publisher: Wolf Team
Systems: X68000
Composer: Motoi Sakuraba
Pack author: Valley Bell
67 downloads • 695 views • released 03.01.2017 • updated 16.03.2017

Packs 1 to 20 of 306 total