Packs by Valley Bell (history)

Forum profile
author | history

Packs 1 to 20 of 299 total

Out Run 12 songs • 719.39 KB

Chips: YM2151 SegaPCM
Developer: Sega AM2 M2
Publisher: Sega
Systems: Arcade
Composer: Hiroshi Kawaguchi Jane-Evelyn Nisperos Manabu Namiki
Pack author: Valley Bell
1248 downloads • 8629 views • released 01.01.2010 • updated 25.08.2015

After Burner II 9 songs • 1.16 MB

Chips: YM2151 SegaPCM
Developer: Sega AM2
Publisher: Sega
Systems: X Board
Composer: Hiroshi Kawaguchi
Pack author: 2ch-H
798 downloads • 4733 views • released 14.02.2012 • updated 25.08.2015

Dragon Spirit 28 songs • 660.61 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Dempa
Publisher: Dempa Namco
Systems: X68000
Composer: Shinji Hosoe Toshimitsu Kawano
Pack author: 2ch-H
448 downloads • 2985 views • released 02.12.2013 • updated 19.12.2013

Akumajo Dracula 21 songs • 638.1 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: X68000
Composer: Hiroshi Kobayashi Keizo Nakamura Kenichi Matsubara Kinuyo Yamashita Kiyohiro Sada Konami Kukeiha Club Satoe Terashima Shin Chan Tonma Kun no Papa
Pack author: 2ch-H
793 downloads • 3841 views • released 23.11.2013 • updated 02.12.2013

Super Hang-On 7 songs • 538.49 KB

Chips: YM2151 SegaPCM
Developer: Sega
Publisher: Sega
Systems: Arcade
Composer: Katsuhiro Hayashi Koichi Namiki Shigeru Ohwada
Pack author: Sonic of 8!
626 downloads • 2713 views • released 06.04.2011 • updated 22.02.2012

The Ninja Warriors 17 songs • 1.89 MB

Chips: YM2610B
Developer: Taito
Publisher: Taito
Systems: Arcade
Composer: Hisayoshi Ogura
Pack author: RichterEX2
717 downloads • 3080 views • released 09.05.2012 • updated 04.08.2016

Burning Force 30 songs • 3.75 MB

Chips: YM2151 C140
Developer: Namco
Publisher: Namco
Systems: Namco System 2
Composer: Yoshinori Kawamoto
Pack author: 2ch-H
322 downloads • 2162 views • released 14.03.2012 • updated 01.05.2013

Ys III: Wanderers from Ys 32 songs • 804.93 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Nihon Falcom
Publisher: Nihon Falcom
Systems: X68000
Composer: Masaaki Kawai Mieko Ishikawa Yuzo Koshiro
Pack author: 2ch-H
576 downloads • 3643 views • released 23.11.2013 • updated 07.01.2014

Gradius II: Gofer no Yabou 24 songs • 538.45 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: X68000
Composer: Hideto Inoue Kenichi Matsubara Masahiro Ikariko Motoaki Furukawa Seiichi Fukami Shinji Tasaka
Pack author: GTheGuardian
510 downloads • 2459 views • released 21.11.2013 • updated 02.12.2013

Night Striker 21 songs • 2.99 MB

Chips: YM2610B
Developer: Taito
Publisher: Taito
Systems: Z System
Composer: Masahiko Takaki
Pack author: Sonic of 8!
464 downloads • 2038 views • released 26.02.2013 • updated 04.08.2016

Red Alarm 17 songs • 284.61 KB

Chips: VSU-VUE
Developer: T&E Soft
Publisher: Nintendo
Systems: Virtual Boy
Composer: Ken Kojiima
Pack author: bmos
227 downloads • 832 views • released 31.03.2016 • updated 05.09.2016

Namachuukei 68 7 songs • 182.42 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: X68000
Composer: Yuji Takenouchi
Pack author: Delek
218 downloads • 1435 views • released 29.04.2016 • updated 23.05.2016

Fantasy Zone II DX / 3D Fantasy Zone II W 34 songs • 325.79 KB

Chips: YM2151
Developer: Sega M2
Publisher: Sega
Systems: System 16C
Composer: Hiroshi Kawaguchi Manabu Namiki Tokuhiko Uwabo
Pack author: 2ch-H
343 downloads • 3468 views • released 08.03.2012 • updated 04.08.2016

Telenet Music Box 175 songs • 2.28 MB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Telenet Japan
Publisher: Telenet Japan
Systems: X68000
Composer: Masahiro Kajihara Nobuhito Koise Shinobu Ogawa Tenpei Sato Yujiroh
Pack author: 2ch-H
332 downloads • 1800 views • released 17.04.2014 • updated 15.08.2014

Hotdog Storm 15 songs • 157.42 KB

Chips: YM2203 OKIM6295
Developer: Marble
Publisher: Ace International
Systems: Arcade Machine
Composer: Fumito Tamayama Shigenori Masuko Yoko Kawashima
Pack author: GTheGuardian
223 downloads • 1697 views • released 30.11.2013 • updated 10.06.2014

Xexex (W) / Orius (U) 44 songs • 10.65 MB

Chips: YM2151 K054539
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: Arcade
Composer: A. Hashimoto Hidenori Maezawa Motoaki Furukawa Satoko Miyawaki
Pack author: 2ch-H
439 downloads • 2542 views • released 23.10.2012 • updated 13.01.2016

Garou Densetsu - Shukumei no Tatakai (Fatal Fury) 28 songs • 2.85 MB

Chips: YM2610
Developer: SNK
Publisher: SNK
Systems: Neo Geo
Composer: Shinsekai Gakkyoku Zatsugidan
Pack author: Duchemole
7 downloads • 1413 views • released 04.11.2011 • updated 10.11.2011

Star Trader 14 songs • 634.71 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: M.N.M Software
Publisher: Brother Kougyou Nihon Falcom
Systems: X68000
Composer: Hiroya Hatsushiba Keishi Yonao Mieko Ishikawa
Pack author: 2ch-H
229 downloads • 1251 views • released 03.09.2014 • updated 29.10.2014

Ys: Ancient Ys Vanished 20 songs • 703.82 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Dempa
Publisher: Dempa Nihon Falcom
Systems: X68000
Composer: Hiroaki Goto Kenichiro Isoda Mieko Ishikawa Shigeharu Isoda Yuzo Koshiro
Pack author: 2ch-H
333 downloads • 1434 views • released 02.12.2013 • updated 07.01.2014

Packs 1 to 20 of 299 total