Games by NEC (as published)


Packs 1 to 20 of 39 total

Dragon's Curse (U) / Adventure Island (J) 19 songs • 204.75 KB

Chips: HuC6280
Developer: Westone
Publisher: NEC Hudson Soft
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Shinichi Sakamoto
Pack author: 2ch-H
686 downloads • 3680 views • released 30.07.2012 • updated 07.08.2012

OutRun 4 songs • 514.38 KB

Chips: HuC6280
Developer: NEC
Publisher: NEC
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Hiroshi Kawaguchi
Pack author: rabidrodent
754 downloads • 3766 views • released 23.05.2012 • updated 30.05.2012

Splatterhouse 16 songs • 295.01 KB

Chips: HuC6280
Developer: Namco
Publisher: NEC Namco
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Hiroyuki Kawada Katsurou Tajima Yoshinori Kawamoto
Pack author: Sonic of 8!
691 downloads • 3900 views • released 26.01.2014 • updated 18.02.2014

Raiden 8 songs • 519.97 KB

Chips: HuC6280
Developer: Hudson Soft
Publisher: Hudson Soft NEC
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Akira Sato Unknown
Pack author: GTheGuardian
634 downloads • 2539 views • released 18.03.2015 • updated 14.04.2015

Darius Plus 19 songs • 408.4 KB

Chips: HuC6280
Developer: NEC Bits Laboratory
Publisher: NEC Taito
Systems: PC Engine PC Engine SuperGrafx
Composer: Hisayoshi Ogura Kenichiroh Isoda Masahiko Takaki Shigeharu Isoda
Pack author: 2ch-H
682 downloads • 3927 views • released 29.05.2012 • updated 30.05.2012

China Warrior (U) / The Kung-Fu (J) 7 songs • 131.19 KB

Chips: HuC6280
Developer: Hudson Soft
Publisher: NEC Hudson Soft
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Unknown
Pack author: Sonic of 8!
418 downloads • 1719 views • released 20.11.2012 • updated 10.12.2012

F-1 Dream 25 songs • 261.17 KB

Chips: HuC6280
Developer: Capcom
Publisher: NEC Capcom
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Manami Matsumae Takashi Tateishi Yoko Shimomura
Pack author: 2ch-H
476 downloads • 2276 views • released 18.06.2013 • updated 30.06.2013

Neutopia 20 songs • 165.81 KB

Chips: HuC6280
Developer: Hudson Soft
Publisher: NEC Hudson Soft
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Tomotsune Maeno
Pack author: 2ch-H
457 downloads • 1977 views • released 02.08.2012 • updated 29.08.2012

Time Cruise (U) / Time Cruise II (J) 29 songs • 892.59 KB

Chips: HuC6280
Developer: Sankindo
Publisher: NEC Face
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Hiroto Saitoh Nozomu Takahashi
Pack author: 2ch-H
395 downloads • 1702 views • released 22.04.2012 • updated 06.05.2012

After Burner II 8 songs • 859.38 KB

Chips: HuC6280
Developer: Bits Laboratory
Publisher: NEC Sega
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Hiroshi Kawaguchi
Pack author: 2ch-H
615 downloads • 2716 views • released 30.07.2012 • updated 07.08.2012

Blazing Lazers (U) / Gunhed (J) 21 songs • 2.18 MB

Chips: HuC6280
Developer: Hudson Soft Compile
Publisher: NEC Hudson Soft
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: J.T.S Keiji Takeuchi Masanobu Tsukamoto Masatomo Miyamoto Ozono Sydon Inoue
Pack author: 2ch-H
842 downloads • 3410 views • released 02.06.2012 • updated 10.06.2012

Bloody Wolf (U) / Narazumono Sentou Butai: Bloody Wolf (J) 16 songs • 339.24 KB

Chips: HuC6280
Developer: Data East
Publisher: NEC Data East
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Shogo Sakai Takafumi Miura Yuji Suzuki Yusuke Takahama
Pack author: 2ch-H
434 downloads • 2087 views • released 16.08.2012 • updated 29.08.2012

Timeball (U) / Blodia (J) 5 songs • 83.29 KB

Chips: HuC6280
Developer: Brøderbund Hudson Soft
Publisher: NEC Hudson Soft
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Masakatsu Maekawa
Pack author: Sonic of 8!
382 downloads • 1446 views • released 21.11.2012 • updated 10.12.2012

Emerald Dragon 20 songs • 290.76 KB

Chips: HuC6280
Developer: Alfa System
Publisher: NEC Media Works
Systems: PC Engine Super CD-ROM2
Composer: Nobuhito Koise Yasuhiko Fukuda
Pack author: 2ch-H
332 downloads • 1728 views • released 16.07.2016 • updated 05.09.2016

R-Type (U) / R-Type I, R-Type II (J) 16 songs • 198.85 KB

Chips: HuC6280
Developer: Hudson Soft
Publisher: NEC Hudson Soft
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Masato Ishizaki
Pack author: 2ch-H
631 downloads • 2213 views • released 06.06.2012 • updated 10.06.2012

Space Harrier 15 songs • 252.24 KB

Chips: HuC6280
Developer: Dempa
Publisher: NEC Sega
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Hiroshi Kawaguchi Nazo1 Ken Ken Perfect Senoko Rom Writer Nasu Tokuhiko Uwabo Unknown
Pack author: 2ch-H
570 downloads • 2569 views • released 30.07.2012 • updated 07.08.2012

The Legendary Axe II (U) / Ankoku Densetsu (J) 19 songs • 471.5 KB

Chips: HuC6280
Developer: Atlus
Publisher: Victor NEC
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Hirotoshi Suzuki
Pack author: GTheGuardian
293 downloads • 1267 views • released 03.06.2018 • updated 07.06.2018

Pac-Land 17 songs • 56.41 KB

Chips: HuC6280
Developer: Namco
Publisher: NEC Namco
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Yuriko Keino
Pack author: Sonic of 8!
549 downloads • 3136 views • released 11.03.2014 • updated 28.03.2014

Double Dungeons 6 songs • 51.21 KB

Chips: HuC6280
Developer: NCS
Publisher: NCS NEC
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Unknown
Pack author: GTheGuardian
271 downloads • 1034 views • released 08.05.2017 • updated 14.06.2017

Military Madness (U) / Nectaris (J) 18 songs • 133.2 KB

Chips: HuC6280
Developer: Hudson Soft
Publisher: NEC Hudson Soft
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: June Chikuma
Pack author: 2ch-H
416 downloads • 1963 views • released 16.08.2012 • updated 29.08.2012

Packs 1 to 20 of 39 total