Games by NEC (as published)


Packs 1 to 20 of 41 total

Dragon's Curse (U) / Adventure Island (J) 19 songs • 204.75 KB

Chips: HuC6280
Developer: Westone
Publisher: NEC Hudson Soft
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Shinichi Sakamoto
Pack author: 2ch-H
897 downloads • 4876 views • released 30.07.2012 • updated 07.08.2012

OutRun 4 songs • 514.38 KB

Chips: HuC6280
Developer: NEC
Publisher: NEC
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Hiroshi Kawaguchi
Pack author: rabidrodent
1004 downloads • 5268 views • released 23.05.2012 • updated 30.05.2012

Splatterhouse 16 songs • 295.01 KB

Chips: HuC6280
Developer: Namco
Publisher: NEC Namco
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Hiroyuki Kawada Katsurou Tajima Yoshinori Kawamoto
Pack author: Sonic of 8!
944 downloads • 5332 views • released 26.01.2014 • updated 18.02.2014

Darius Plus 19 songs • 408.4 KB

Chips: HuC6280
Developer: NEC Bits Laboratory
Publisher: NEC Taito
Systems: PC Engine PC Engine SuperGrafx
Composer: Hisayoshi Ogura Kenichiroh Isoda Masahiko Takaki Shigeharu Isoda
Pack author: 2ch-H
895 downloads • 5327 views • released 29.05.2012 • updated 30.05.2012

Neutopia 20 songs • 165.81 KB

Chips: HuC6280
Developer: Hudson Soft
Publisher: NEC Hudson Soft
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Tomotsune Maeno
Pack author: 2ch-H
617 downloads • 2978 views • released 02.08.2012 • updated 29.08.2012

Raiden 8 songs • 519.97 KB

Chips: HuC6280
Developer: Hudson Soft
Publisher: Hudson Soft NEC
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Akira Sato Unknown
Pack author: GTheGuardian
810 downloads • 3352 views • released 18.03.2015 • updated 14.04.2015

F-1 Dream 25 songs • 261.17 KB

Chips: HuC6280
Developer: Capcom
Publisher: NEC Capcom
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Manami Matsumae Takashi Tateishi Yoko Shimomura
Pack author: 2ch-H
586 downloads • 3286 views • released 18.06.2013 • updated 30.06.2013

China Warrior (U) / The Kung-Fu (J) 7 songs • 131.19 KB

Chips: HuC6280
Developer: Hudson Soft
Publisher: NEC Hudson Soft
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Unknown
Pack author: Sonic of 8!
558 downloads • 2398 views • released 20.11.2012 • updated 10.12.2012

After Burner II 8 songs • 859.38 KB

Chips: HuC6280
Developer: Bits Laboratory
Publisher: NEC Sega
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Hiroshi Kawaguchi
Pack author: 2ch-H
796 downloads • 4321 views • released 30.07.2012 • updated 07.08.2012

The Legendary Axe (U) / Makyō Densetsu (J) 14 songs • 219.77 KB

Chips: HuC6280
Developer: Victor
Publisher: NEC Victor
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Jun Chikuma Toshiaki Takimoto
Pack author: sherpa
643 downloads • 2630 views • released 13.01.2015 • updated 13.01.2015

Tenchi o Kurau 15 songs • 244.59 KB

Chips: HuC6280
Developer: NEC
Publisher: NEC Capcom
Systems: PC Engine Super CD-ROM2
Composer: Manami Matsumae T's Music
Pack author: 2ch-H
489 downloads • 2668 views • released 24.02.2013 • updated 19.03.2013

Blazing Lazers (U) / Gunhed (J) 21 songs • 2.18 MB

Chips: HuC6280
Developer: Hudson Soft Compile
Publisher: NEC Hudson Soft
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: J.T.S Keiji Takeuchi Masanobu Tsukamoto Masatomo Miyamoto Ozono Sydon Inoue
Pack author: 2ch-H
1103 downloads • 4685 views • released 02.06.2012 • updated 10.06.2012

Juouki 9 songs • 135.02 KB

Chips: HuC6280
Developer: Nova
Publisher: NEC Sega
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Fumina Murohoshi Katsuhiro Hayashi Metal Yamashita Tohru Nakabayashi
Pack author: 2ch-H
525 downloads • 2650 views • released 30.07.2012 • updated 07.08.2012

R-Type (U) / R-Type I, R-Type II (J) 16 songs • 198.85 KB

Chips: HuC6280
Developer: Hudson Soft
Publisher: NEC Hudson Soft
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Masato Ishizaki
Pack author: 2ch-H
807 downloads • 3112 views • released 06.06.2012 • updated 10.06.2012

Timeball (U) / Blodia (J) 5 songs • 83.29 KB

Chips: HuC6280
Developer: Brøderbund Hudson Soft
Publisher: NEC Hudson Soft
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Masakatsu Maekawa
Pack author: Sonic of 8!
476 downloads • 2133 views • released 21.11.2012 • updated 10.12.2012

Bomberman 26 songs • 203.32 KB

Chips: HuC6280
Developer: Hudson Soft
Publisher: NEC Hudson Soft
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: June Chikuma Keita Hoshi
Pack author: 2ch-H
689 downloads • 4351 views • released 25.05.2015 • updated 18.06.2015

Emerald Dragon 20 songs • 290.76 KB

Chips: HuC6280
Developer: Alfa System
Publisher: NEC Media Works
Systems: PC Engine Super CD-ROM2
Composer: Nobuhito Koise Yasuhiko Fukuda
Pack author: 2ch-H
436 downloads • 2434 views • released 16.07.2016 • updated 05.09.2016

Bloody Wolf (U) / Narazumono Sentou Butai: Bloody Wolf (J) 16 songs • 339.24 KB

Chips: HuC6280
Developer: Data East
Publisher: NEC Data East
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Shogo Sakai Takafumi Miura Yuji Suzuki Yusuke Takahama
Pack author: 2ch-H
577 downloads • 3017 views • released 16.08.2012 • updated 29.08.2012

Time Cruise (U) / Time Cruise II (J) 29 songs • 892.59 KB

Chips: HuC6280
Developer: Sankindo
Publisher: NEC Face
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Hiroto Saitoh Nozomu Takahashi
Pack author: 2ch-H
502 downloads • 2289 views • released 22.04.2012 • updated 06.05.2012

Space Harrier 15 songs • 252.24 KB

Chips: HuC6280
Developer: Dempa
Publisher: NEC Sega
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Hiroshi Kawaguchi Nazo1 Ken Ken Perfect Senoko Rom Writer Nasu Tokuhiko Uwabo Unknown
Pack author: 2ch-H
726 downloads • 3638 views • released 30.07.2012 • updated 07.08.2012

Packs 1 to 20 of 41 total