Games by NEC (as published)


Packs 1 to 20 of 49 total

Dragon's Curse (U) / Adventure Island (J) 19 songs • 204.75 KB

Chips: HuC6280
Developer: Westone
Publisher: NEC Hudson Soft
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Shinichi Sakamoto
Pack author: 2ch-H
1097 downloads • 6106 views • released 30.07.2012 • updated 30.07.2012

Cratermaze 14 songs • 244.03 KB

Chips: HuC6280
Developer: Nichibutsu Hudson Soft
Publisher: NEC
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Hiroshi Funaba June Chikuma Keita Hoshi Kenji Yoshida Masaru Takahashi Takayuki Iwabuchi Toshiaki Takimoto
Pack author: Sonic of 8!
660 downloads • 5193 views • released 22.11.2012 • updated 23.11.2012

Splatterhouse 16 songs • 295.01 KB

Chips: HuC6280
Developer: Namco
Publisher: NEC Namco
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Hiroyuki Kawada Katsurou Tajima Yoshinori Kawamoto
Pack author: Sonic of 8!
1165 downloads • 6723 views • released 26.01.2014 • updated 26.01.2014

OutRun 4 songs • 514.38 KB

Chips: HuC6280
Developer: NEC
Publisher: NEC
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Hiroshi Kawaguchi
Pack author: rabidrodent
1211 downloads • 6804 views • released 23.05.2012 • updated 24.05.2012

Darius Plus 19 songs • 408.4 KB

Chips: HuC6280
Developer: NEC Bits Laboratory
Publisher: NEC Taito
Systems: PC Engine PC Engine SuperGrafx
Composer: Hisayoshi Ogura Kenichiroh Isoda Masahiko Takaki Shigeharu Isoda
Pack author: 2ch-H
1123 downloads • 6900 views • released 29.05.2012 • updated 29.05.2012

F-1 Dream 25 songs • 261.17 KB

Chips: HuC6280
Developer: Capcom
Publisher: NEC Capcom
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Manami Matsumae Takashi Tateishi Yoko Shimomura
Pack author: 2ch-H
735 downloads • 4930 views • released 18.06.2013 • updated 18.06.2013

Time Cruise (U) / Time Cruise II (J) 29 songs • 892.59 KB

Chips: HuC6280
Developer: Sankindo
Publisher: NEC Face
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Hiroto Saitoh Nozomu Takahashi
Pack author: 2ch-H
626 downloads • 3174 views • released 22.04.2012 • updated 22.04.2012

Neutopia 20 songs • 165.81 KB

Chips: HuC6280
Developer: Hudson Soft
Publisher: NEC Hudson Soft
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Tomotsune Maeno
Pack author: 2ch-H
789 downloads • 3908 views • released 02.08.2012 • updated 02.08.2012

Raiden 8 songs • 519.97 KB

Chips: HuC6280
Developer: Hudson Soft
Publisher: Hudson Soft NEC
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Akira Sato Unknown
Pack author: GTheGuardian
979 downloads • 4268 views • released 18.03.2015 • updated 18.03.2015

Bomberman 26 songs • 203.32 KB

Chips: HuC6280
Developer: Hudson Soft
Publisher: NEC Hudson Soft
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: June Chikuma Keita Hoshi
Pack author: 2ch-H
904 downloads • 6251 views • released 25.05.2015 • updated 25.05.2015

The Legendary Axe (U) / Makyō Densetsu (J) 14 songs • 219.77 KB

Chips: HuC6280
Developer: Victor
Publisher: NEC Victor
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Jun Chikuma Toshiaki Takimoto
Pack author: sherpa
802 downloads • 3492 views • released 18.12.2014 • updated 18.12.2014

After Burner II 8 songs • 859.38 KB

Chips: HuC6280
Developer: Bits Laboratory
Publisher: NEC Sega
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Hiroshi Kawaguchi
Pack author: 2ch-H
990 downloads • 5917 views • released 30.07.2012 • updated 30.07.2012

The Legendary Axe II (U) / Ankoku Densetsu (J) 19 songs • 471.5 KB

Chips: HuC6280
Developer: Atlus
Publisher: Victor NEC
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Hirotoshi Suzuki
Pack author: GTheGuardian
570 downloads • 2790 views • released 03.06.2018 • updated 03.06.2018

China Warrior (U) / The Kung-Fu (J) 7 songs • 131.19 KB

Chips: HuC6280
Developer: Hudson Soft
Publisher: NEC Hudson Soft
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Unknown
Pack author: Sonic of 8!
699 downloads • 3119 views • released 20.11.2012 • updated 20.11.2012

Blazing Lazers (U) / Gunhed (J) 21 songs • 2.18 MB

Chips: HuC6280
Developer: Hudson Soft Compile
Publisher: NEC Hudson Soft
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: J.T.S Keiji Takeuchi Masanobu Tsukamoto Masatomo Miyamoto Ozono Sydon Inoue
Pack author: 2ch-H
1340 downloads • 5841 views • released 02.06.2012 • updated 02.06.2012

Juouki 9 songs • 135.02 KB

Chips: HuC6280
Developer: Nova
Publisher: NEC Sega
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Fumina Murohoshi Katsuhiro Hayashi Metal Yamashita Tohru Nakabayashi
Pack author: 2ch-H
655 downloads • 3477 views • released 30.07.2012 • updated 30.07.2012

Timeball (U) / Blodia (J) 5 songs • 83.29 KB

Chips: HuC6280
Developer: Brøderbund Hudson Soft
Publisher: NEC Hudson Soft
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Masakatsu Maekawa
Pack author: Sonic of 8!
583 downloads • 2834 views • released 21.11.2012 • updated 21.11.2012

Space Harrier 15 songs • 252.24 KB

Chips: HuC6280
Developer: Dempa
Publisher: NEC Sega
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Hiroshi Kawaguchi Nazo1 Ken Ken Perfect Senoko Rom Writer Nasu Tokuhiko Uwabo Unknown
Pack author: 2ch-H
917 downloads • 4661 views • released 30.07.2012 • updated 30.07.2012

Emerald Dragon 20 songs • 290.76 KB

Chips: HuC6280
Developer: Alfa System
Publisher: NEC Media Works
Systems: PC Engine Super CD-ROM2
Composer: Nobuhito Koise Yasuhiko Fukuda
Pack author: 2ch-H
540 downloads • 3182 views • released 16.07.2016 • updated 16.07.2016

Street Fighter II' - Champion Edition 33 songs • 2.28 MB

Chips: HuC6280
Developer: Capcom
Publisher: NEC
Systems: TurboGrafx-16 PC Engine
Composer: Isao Abe Mari Yamaguchi
Pack author: MrVictorFull57
315 downloads • 1091 views • released 24.03.2021 • updated 25.03.2021

Packs 1 to 20 of 49 total