Packs with music by Atsushi Fujio


Packs 1 to 8 of 8 total

Falsion 10 songs • 71.65 KB

Chips: NES APU FDS
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: Family Computer Disk System
Composer: Atsushi Fujio Shigehiro Takenouchi Shinya Sakamoto
Pack author: GTheGuardian
804 downloads • 4221 views • released 06.08.2015 • updated 30.09.2015

Konami Wai Wai World 21 songs • 133.74 KB

Chips: NES APU
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: Family Computer
Composer: Atsushi Fujio Shigemasa Matsuo Shinya Sakamoto
Pack author: Sonic of 8!
741 downloads • 3266 views • released 10.06.2016 • updated 15.07.2016

TwinBee 3: Poko Poko Daimaou 19 songs • 348.4 KB

Chips: NES APU
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: Family Computer
Composer: Atsushi Fujio Hidehiro Funauchi Katsuhiko Suzuki Konami Kukeiha Club
Pack author: 2ch-H
686 downloads • 4001 views • released 25.03.2015 • updated 10.05.2015

Exciting Basket 5 songs • 36.31 KB

Chips: NES APU FDS
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: Family Computer Disk System
Composer: Atsushi Fujio
Pack author: Sonic of 8!
496 downloads • 2923 views • released 14.01.2016 • updated 01.03.2016

Majou Densetsu II: Daimashikyou Galious 14 songs • 30.51 KB

Chips: NES APU
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: Family Computer
Composer: Atsushi Fujio Hidenori Maezawa Kazuhiko Uehara Kinuyo Yamashita Kiyohiro Sada Shinya Sakamoto
Pack author: GTheGuardian
666 downloads • 3483 views • released 30.07.2016 • updated 05.09.2016

Bio Miracle Bokutte Upa 14 songs • 99.48 KB

Chips: NES APU
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: Family Computer
Composer: Atsushi Fujio Kaori Kinouchi Kiyohiro Sada Kozo Nakamura Yuko Kurahashi Kouji Murata (FDS); Seiichi Fukami Ayako Nishigaki
Pack author: Sonic of 8!
347 downloads • 1570 views • released 04.12.2018 • updated 18.02.2019

Double Dribble 8 songs • 17.94 KB

Chips: NES APU
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: Nintendo Entertainment System
Composer: Atsushi Fujio
Pack author: Sonic of 8!
441 downloads • 2713 views • released 14.01.2016 • updated 01.03.2016

Packs 1 to 8 of 8 total