Packs with music by Tsuyoshi Matsushima


Packs 1 to 5 of 5 total

Puyo Puyo Tsuu 17 songs • 338.47 KB

Chips: SN76489 YM3438
Developer: Compile
Publisher: Sega
Systems: System C-2
Composer: Einosuke Nagao Masanobu Tsukamoto Toshiaki Sakoda Tsuyoshi Matsushima
Pack author: 2ch-H
1365 downloads • 7833 views • released 13.10.2012 • updated 05.11.2012

Puyo Puyo Tsu 19 songs • 827.2 KB

Chips: YMF262
Developer: Compile
Publisher: Compile
Systems: PC/AT
Composer: Compile Sound & Effects Division Einosuke Nagao Masanobu Tsukamoto Tomonori Minami Tsuyoshi Matsushima
Pack author: dj.tuBIG/MaliceX
12 downloads • 6750 views • released 03.12.2013 • updated 19.12.2013

Puyo Pop (UE) / Puyo Puyo Tsuu (J) 13 songs • 91.11 KB

Chips: T6W28
Developer: Compile
Publisher: SNK Sega
Systems: Neo Geo Pocket Color
Composer: Einosuke Nagao Masanobu Tsukamoto Toshiaki Sakoda Tsuyoshi Matsushima
Pack author: Sonic of 8! 2ch-H Knurek
617 downloads • 3953 views • released 10.03.2013 • updated 23.04.2013

Puyo Puyo Tsu 16 songs • 154.97 KB

Chips: YMF262
Developer: Compile LMSMusic
Publisher: Sega
Systems: PC/AT
Composer: Einosuke Nagao Masanobu Tsukamoto Tomonori Minami Tsuyoshi Matsushima
Pack author: dj.tuBIG/MaliceX
10 downloads • 3716 views • released 02.12.2013 • updated 19.12.2013

Puyo Puyo Tsuu 14 songs • 127.76 KB

Chips: YMF262
Developer: Compile LMSMusic
Publisher: Compile Compile
Systems: PC-9801
Composer: BA.M Einosuke Nagao Masanobu Tsukamoto Tsuyoshi Matsushima
Pack author: Sonic of 8!
10 downloads • 4039 views • released 26.09.2012 • updated 21.10.2012

Packs 1 to 5 of 5 total