Packs with music by Keizo Nakamura


Packs 1 to 2 of 2 total

Akumajo Dracula 21 songs • 638.1 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: X68000
Composer: Hiroshi Kobayashi Keizo Nakamura Kenichi Matsubara Kinuyo Yamashita Kiyohiro Sada Konami Kukeiha Club Satoe Terashima Shin Chan Tonma Kun no Papa
Pack author: 2ch-H
1919 downloads • 37195 views • released 23.11.2013 • updated 23.11.2013

Surprise Attack 22 songs • 242.35 KB

Chips: YM2151
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: Arcade
Composer: Hidenori Maezawa Keizo Nakamura Miki Higashino Yoshinori Sasaki
Pack author: GTheGuardian
1166 downloads • 7325 views • released 27.10.2013 • updated 27.10.2013

Packs 1 to 2 of 2 total