Packs on X68000


Packs 1 to 20 of 113 total

Akumajo Dracula 21 songs • 638.1 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: X68000
Composer: Hiroshi Kobayashi Keizo Nakamura Kenichi Matsubara Kinuyo Yamashita Kiyohiro Sada Konami Kukeiha Club Satoe Terashima Shin Chan Tonma Kun no Papa
Pack author: 2ch-H
4425 downloads • 22754 views • released 23.11.2013 • updated 02.12.2013

Star Trader 14 songs • 634.71 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: M.N.M Software
Publisher: Brother Kougyou Nihon Falcom
Systems: X68000
Composer: Hiroya Hatsushiba Keishi Yonao Mieko Ishikawa
Pack author: 2ch-H
1574 downloads • 8133 views • released 03.09.2014 • updated 29.10.2014

Dragon Spirit 28 songs • 660.61 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Dempa
Publisher: Dempa Namco
Systems: X68000
Composer: Shinji Hosoe Toshimitsu Kawano
Pack author: 2ch-H
2578 downloads • 14906 views • released 02.12.2013 • updated 19.12.2013

Ys III: Wanderers from Ys 32 songs • 804.93 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Nihon Falcom
Publisher: Nihon Falcom
Systems: X68000
Composer: Masaaki Kawai Mieko Ishikawa Yuzo Koshiro
Pack author: 2ch-H
2316 downloads • 11428 views • released 23.11.2013 • updated 07.01.2014

Arcus Odyssey 32 songs • 513.33 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Wolf Team
Publisher: Wolf Team
Systems: X68000
Composer: Motoi Sakuraba
Pack author: Valley Bell
1045 downloads • 5252 views • released 03.01.2017 • updated 16.03.2017

Namachuukei 68 21 songs • 346.81 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: X68000
Composer: Yuji Takenouchi
Pack author: tails_ Delek
1316 downloads • 6845 views • released 29.04.2016 • updated 11.10.2020

Granada 18 songs • 405.31 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Wolf Team
Publisher: Wolf Team
Systems: X68000
Composer: Masaaki Uno Motoi Sakuraba Yasunori Shiono
Pack author: GTheGuardian
1243 downloads • 6023 views • released 22.11.2013 • updated 02.12.2013

Knight Arms: The Hyblid Framer 18 songs • 593.09 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Arsys Software
Publisher: Arsys Software
Systems: X68000
Composer: Toshiya Yamanaka
Pack author: GTheGuardian
1290 downloads • 6576 views • released 09.12.2015 • updated 10.02.2016

ChoRenSha 68K 13 songs • 316.02 KB

Chips: YM2151
Developer: Famibe no Yosshin
Publisher: Famibe no Yosshin
Systems: X68000
Composer: Ruzarin Kashiwagi
Pack author: tails_
1219 downloads • 5530 views • released 12.08.2012 • updated 29.08.2012

Bosconian 12 songs • 348.46 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Dempa
Publisher: Dempa
Systems: X68000
Composer: Hideya Nagata Yuzo Koshiro
Pack author: vampirefrog
1459 downloads • 6373 views • released 07.06.2015 • updated 29.10.2015

Gradius II: Gofer no Yabou 24 songs • 538.45 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: X68000
Composer: Hideto Inoue Kenichi Matsubara Masahiro Ikariko Motoaki Furukawa Seiichi Fukami Shinji Tasaka
Pack author: GTheGuardian
2386 downloads • 10230 views • released 21.11.2013 • updated 02.12.2013

Cyber Block Metal Orange EX 20 songs • 841 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Cybertech Custom
Publisher: Cybertech Custom
Systems: X68000
Composer: Hitoshi Sakimoto Masaharu Iwata Yoshio Furukawa
Pack author: vampirefrog
1337 downloads • 7633 views • released 19.04.2014 • updated 25.05.2014

Phalanx 17 songs • 432.91 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Zoom
Publisher: Zoom
Systems: X68000
Composer: Kenichi Kamio
Pack author: vampirefrog
1086 downloads • 4155 views • released 27.04.2014 • updated 15.08.2014

Asuka 120% Burning Fest. 17 songs • 890.56 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Fill-in-Cafe
Publisher: FamilySoft
Systems: X68000
Composer: Keishi Yonao
Pack author: 2ch-H
881 downloads • 6399 views • released 23.11.2013 • updated 02.12.2013

Hishouzame Flying Shark 9 songs • 146.78 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Toaplan
Publisher: Kaneko
Systems: X68000
Composer: Masahiro Yuge Tatsuya Uemura
Pack author: bmos
784 downloads • 4487 views • released 26.09.2016 • updated 16.03.2017

Neural Gear 17 songs • 570.92 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Fill in Café
Publisher: Victor
Systems: X68000
Composer: Keishi Yonao
Pack author: bmos
614 downloads • 3415 views • released 11.04.2018 • updated 18.02.2019

Spindizzy II 41 songs • 975.12 KB

Chips: YM2151
Developer: Arsys Software
Publisher: Arsys Software
Systems: X68000
Composer: Toshiya Yamanaka Tetsuya Nakano
Pack author: codeman38
849 downloads • 4907 views • released 30.04.2017 • updated 19.08.2017

Space Harrier 15 songs • 61.93 KB

Chips: YM2151
Developer: Sega Development Division #2 Dempa
Publisher: Sega Dempa
Systems: X68000
Composer: Hiroshi Kawaguchi Yu-You
Pack author: Sonic of 8!
1664 downloads • 11175 views • released 22.08.2013 • updated 03.10.2013

Thunder Force II 21 songs • 220.59 KB

Chips: YM2151
Developer: Technosoft
Publisher: Technosoft
Systems: X68000
Composer: Tomomi Ootani
Pack author: GTheGuardian
1431 downloads • 5890 views • released 07.12.2015 • updated 10.02.2016

Sion II: The First Attack 8 songs • 352.77 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Softbank
Publisher: Softbank
Systems: X68000
Composer: Zenji Nishikawa Tetushi Takahashi Noriyuki Shindou
Pack author: GTheGuardian
889 downloads • 3642 views • released 08.05.2017 • updated 22.11.2017

Packs 1 to 20 of 113 total