Packs by Valley Bell (history)

Forum profile
author | history

Packs 1 to 20 of 535 total

Out Run 12 songs • 719.39 KB

Chips: YM2151 SegaPCM
Developer: Sega AM2 M2
Publisher: Sega
Systems: Arcade
Composer: Hiroshi Kawaguchi Jane-Evelyn Nisperos Manabu Namiki
Pack author: Valley Bell
10158 downloads • 62934 views • released 01.01.2010 • updated 02.12.2011

Akumajo Dracula 21 songs • 638.1 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: X68000
Composer: Hiroshi Kobayashi Keizo Nakamura Kenichi Matsubara Kinuyo Yamashita Kiyohiro Sada Konami Kukeiha Club Satoe Terashima Shin Chan Tonma Kun no Papa
Pack author: 2ch-H
2131 downloads • 38591 views • released 23.11.2013 • updated 23.11.2013

Star Trader 14 songs • 635.37 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: M.N.M Software
Publisher: Brother Kougyou Nihon Falcom
Systems: X68000
Composer: Hiroya Hatsushiba Keishi Yonao Mieko Ishikawa Yasuo Ito Takeshi Maruyama
Pack author: 2ch-H
973 downloads • 15690 views • released 03.09.2014 • updated 03.09.2014

After Burner II 9 songs • 1.16 MB

Chips: YM2151 SegaPCM
Developer: Sega AM2
Publisher: Sega
Systems: X Board
Composer: Hiroshi Kawaguchi
Pack author: 2ch-H
5025 downloads • 27516 views • released 14.02.2012 • updated 14.02.2012

Dragon Spirit 28 songs • 660.61 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Dempa
Publisher: Dempa Namco
Systems: X68000
Composer: Shinji Hosoe Toshimitsu Kawano
Pack author: 2ch-H
1011 downloads • 21784 views • released 02.12.2013 • updated 02.12.2013

Super Hang-On 7 songs • 538.49 KB

Chips: YM2151 SegaPCM
Developer: Sega
Publisher: Sega
Systems: Arcade
Composer: Katsuhiro Hayashi Koichi Namiki Shigeru Ohwada
Pack author: Sonic of 8!
3633 downloads • 16323 views • released 06.04.2011 • updated 03.12.2011

Fantasy Zone II DX / 3D Fantasy Zone II W 34 songs • 325.79 KB

Chips: YM2151
Developer: Sega M2
Publisher: Sega
Systems: System 16C
Composer: Hiroshi Kawaguchi Manabu Namiki Tokuhiko Uwabo
Pack author: 2ch-H
2887 downloads • 21118 views • released 08.03.2012 • updated 08.03.2012

The Ninja Warriors 17 songs • 1.89 MB

Chips: YM2610B
Developer: Taito
Publisher: Taito
Systems: Arcade
Composer: Hisayoshi Ogura
Pack author: RichterEX2
3685 downloads • 16668 views • released 09.05.2012 • updated 09.05.2012

Black Knight 2000 17 songs • 3.67 MB

Chips: YM2151 DAC
Developer: Williams
Publisher: Williams
Systems: Williams System 11B
Composer: Brian Schmidt Dan Forden Steve Ritchie
Pack author: ctr
1771 downloads • 19877 views • released 28.08.2015 • updated 28.08.2015

Street Fighter II: Champion Edition 47 songs • 823.14 KB

Chips: YM2151 OKIM6295
Developer: Capcom
Publisher: Capcom
Systems: CP System
Composer: Isao Abe Yoko Shimomura
Pack author: 2ch-H
3870 downloads • 48117 views • released 29.04.2012 • updated 30.04.2012

Burning Force 30 songs • 3.75 MB

Chips: YM2151 C140
Developer: Namco
Publisher: Namco
Systems: Namco System 2
Composer: Yoshinori Kawamoto
Pack author: 2ch-H
2743 downloads • 14584 views • released 14.03.2012 • updated 14.03.2012

Namachuukei 68 21 songs • 355.06 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: X68000
Composer: Yuji Takenouchi
Pack author: tails_ Delek
735 downloads • 12866 views • released 29.04.2016 • updated 01.05.2016

Ys III: Wanderers from Ys 32 songs • 804.93 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Nihon Falcom
Publisher: Nihon Falcom
Systems: X68000
Composer: Masaaki Kawai Mieko Ishikawa Yuzo Koshiro
Pack author: 2ch-H
965 downloads • 18152 views • released 23.11.2013 • updated 23.11.2013

Brandish 3: Spirit of Balcan 56 songs • 1.22 MB

Chips: YM2608
Developer: Nihon Falcom
Publisher: Nihon Falcom
Systems: PC-9801
Composer: Atsushi Shirakawa Falcom Sound Team jdk Masaru Nakajima Mieko Ishikawa Naoki Kaneda Satoshi Arai Takahiro Tsunashima
Pack author: SOUNDSHOCK
715 downloads • 3442 views • released 18.03.2022 • updated 19.03.2022

Thunder Blade 11 songs • 1.08 MB

Chips: YM2151 SegaPCM
Developer: Sega
Publisher: Sega
Systems: X Board
Composer: Koichi Namiki Tohru Nakabayashi
Pack author: Sonic of 8!
2313 downloads • 11911 views • released 23.04.2011 • updated 03.12.2011

Illusion City 40 songs • 1.38 MB

Chips: AY-3-8910 YM2413
Developer: Micro Cabin
Publisher: Micro Cabin
Systems: MSX turbo R
Composer: Tadahiro Nitta Yukiharu Urita Yasufumi Fukuda
Pack author: sdsnatcher73
623 downloads • 8475 views • released 10.03.2019 • updated 10.03.2019

Hotdog Storm 15 songs • 194.06 KB

Chips: YM2203 OKIM6295
Developer: Marble Graphic Research
Publisher: Ace International
Systems: Arcade Machine
Composer: Fumito Tamayama Shigenori Masuko Yoko Kawashima
Pack author: GTheGuardian
1411 downloads • 11534 views • released 30.11.2013 • updated 01.12.2013

Bubble Bobble 9 songs • 109.86 KB

Chips: YM3526 YM2203
Developer: Taito
Publisher: Taito
Systems: Arcade
Composer: Tadashi Kimijima
Pack author: Sonic of 8!
2843 downloads • 14223 views • released 02.07.2011 • updated 02.12.2011

X-Men 25 songs • 3.77 MB

Chips: YM2151 K054539
Developer: Konami
Publisher: Konami
Systems: Arcade
Composer: Junya Nakano Seiichi Fukami Yuji Takenouchi
Pack author: sc00pj0hn
2439 downloads • 15023 views • released 19.03.2017 • updated 19.03.2017

Granada 18 songs • 405.31 KB

Chips: YM2151 OKIM6258
Developer: Wolf Team
Publisher: Wolf Team
Systems: X68000
Composer: Masaaki Uno Motoi Sakuraba Yasunori Shiono
Pack author: GTheGuardian
603 downloads • 9696 views • released 22.11.2013 • updated 23.11.2013

Packs 1 to 20 of 535 total